Brushane
Blankettkrav, vår: t o m feb
Blankettkrav, höst: 1.12

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 20.3 20.3 V
Höst 9.11 13.11 V


År
Vår
Höst
2000
22.3
1.11
2001
4.4
2.11
2002
10.3
13.11
2003
15.3
5.12
2004
26.3
1.11
2005
20.3
13.11
2006
1.4
20.11
2007
11.3
2.12
2008
30.3
2.11
2009
22.3
5.11
2010
21.3
28.11
2011
20.3
X
2012
13.3
3.11
År
Vår
Höst
2013
8.3
X
2014
2015
2016
2017