Vaktel
Blankettkrav, vår: 30.4
Blankettkrav, höst: 1.1

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 6.5 6.5 23.4 2011° Skanörs kyrka Jan-Åke Hillarp
Höst 16.9 12.9 19.10-96 Skanörs vångar Arne Schmitz


År
Vår
Höst
2000
4.5
1.9
2001
10.5
30.9
2002
13.5
24.8
2003
11.5
17.9
2004
8.5
2.1
2005
9.5
2.1
2006
19.5
9.9
2007
4.5
28.8
2008
6.5
7.9
2009
2.5
16.9
2010
16.5
16.8
2011
23.4
21.9
2012
6.5
16.9
År
Vår
Höst
2013
4.5
X
2014
16.5
2015
10.5
2016
6.5
2017
5.5