Myrsnäppa
Blankettkrav, vår: 10.5
Blankettkrav, höst: 25.9

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 16.5 14.5 10.5-08°/13° Rönnen/Farhult-Rönnen Rolf Helmersson/Rolf Helmersson, Daniel Pettersson m.fl.
Höst 7.9 10.9 5.10-80 Nabben, Falsterbo Nils Kjellén


År
Vår
Höst
2000
22.5
5.9
2001
21.5
16.9
2002
18.5
2.9
2003
20.5
2.9
2004
16.5
6.9
2005
17.5
4.9
2006
19.5
5.9
2007
16.5
8.9
2008
10.5
23.9
2009
16.5
28.9
2010
17.5
12.9
2011
13.5
7.9
2012
13.5
30.8
År
Vår
Höst
2013
10.5
X
2014
2015
2016
2017