Skärsnäppa
Blankettkrav, vår: 1.6
Blankettkrav, höst: 1.9

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 10.5 5.5 9.6-79
Höst 30.9 29.9 28.8-82 Stenkrossen Karl-Göran Nilsson, Tommie Nilsson m fl


År
Vår
Höst
2000
29.4
25.1
2001
12.5
4.1
2002
2.5
22.9
2003
11.5
10.1
2004
16.4
2.1
2005
17.5
4.1
2006
16.4
25.9
2007
6.5
30.9
2008
27.4
4.1
2009
10.5
28.9
2010
13.5
3.1
2011
17.5
16.9
2012
16.5
30.9
År
Vår
Höst
2013
10.5
X
2014
2015
2016
2017