Mosnäppa
Blankettkrav, vår: 24.4
Blankettkrav, höst: 30.9

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 29.4 29.4 24.4-92/03 Ornakärr/Tygelsjö ängar Lars Helgesson/Jesper Segergren
Höst 16.9 17.9 30.9-96 Arlövs ängar Hans Larsson


År
Vår
Höst
2000
30.4
17.9
2001
30.4
13.9
2002
3.5
5.9
2003
24.4
5.9
2004
2.5
28.9
2005
28.4
16.9
2006
1.5
26.9
2007
26.4
21.9
2008
26.4
21.9
2009
2.5
12.9
2010
3.5
13.9
2011
25.4
6.9
2012
28.4
15.9
År
Vår
Höst
2013
1.5
X
2014
2015
2016
2017