Småsnäppa
Blankettkrav, vår: 15.4
Blankettkrav, höst: 22.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 6.5 1.5 15.3-88 Nabben, Falsterbo Hans-Åke Gustavsson
Höst 1.11 24.1 22.11-87 Rönnen Henrik Johansson, Mats Rellmar


År
Vår
Höst
2000
8.5
18.1
2001
10.5
28.1
2002
14.5
31.1
2003
8.5
24.9
2004
7.5
1.11
2005
11.5
28.9
2006
10.5
22.1
2007
6.5
1.11
2008
28.4
2.11
2009
25.3
25.1
2010
3.5
1.11
2011
10.5
2.11
2012
8.5
11.1
År
Vår
Höst
2013
1.5
X
2014
2015
2016
2017