Kornknarr
Blankettkrav, vår: 9.5
Blankettkrav, höst: 10.9

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 15.5 15.5 9.5-98/03 Vegeholm/Näsbyholm Nick Gräntz/Ulf Malm, Uno Malm
Höst 1.8 2.8 10.9-09° Simrishamn Jon Hall, Bengt Bengtsson


År
Vår
Höst
2000
21.5
27.7
2001
14.5
7.7
2002
15.5
5.8
2003
9.5
24.8
2004
17.5
1.8
2005
22.5
13.7
2006
16.5
29.6
2007
14.5
14.8
2008
17.5
27.7
2009
15.5
10.9
2010
13.5
24.7
2011
22.5
5.8
2012
12.5
20.8
År
Vår
Höst
2013
8.5
X
2014
2015
2016
2017