Småfläckig sumphöna
Blankettkrav, vår: 7.4
Blankettkrav, höst: 2.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 24.4 24.4 7.4-88 Krankesjön Anders Jönsson
Höst 26.9 24.9 2.11-00° Södra Ålasjön, Skanör Nils Kjellén


År
Vår
Höst
2000
19.4
2.11
2001
20.4
15.9
2002
25.4
19.9
2003
5.5
19.9
2004
21.4
29.9
2005
6.5
25.9
2006
20.4
31.8
2007
15.4
3.1
2008
24.4
26.9
2009
6.5
3.1
2010
13.4
15.9
2011
24.4
10.1
2012
24.4
18.9
År
Vår
Höst
2013
1.5
X
2014
2015
2016
2017