SkOF PROGRAM

 

 

SkOF-kvällar »

Tag plats »

Vinterfågelsafari »

SkOFs kvällsexkursioner »

Lokalklubbarna »
Reserapporter »

Exkursioner»

 

Nya SkOF-Res

Har du frågor eller idéer om SkOF:s programverksamhet?
Kontakta Eva Engberg (046-127172)
eller någon annan i programkommittén.

 

SkOF-kvällarna  

Alla är välkomna på våra aktiviteter, det finns inga krav på förkunskaper eller medlemskap.

Föredragen äger rum klockan 19.00 i Blå hallen på Ekologihuset, Sölvegatan 37 i Lund, till höger när man kommer in genom entrén.

Vårens föredrag är slut, välkommen tillbaka i höst!


Tag Plats!
Skånsk stationär artsamlartävling

Lördagen den 13 maj 2017 gick SkOF:s traditionella arttävling Tag plats! av stapeln för 22:a gången. Uppslutningen var god och 17 lag bestående av totalt 56 deltagare placerade sig runt om i landskapet för sex timmars stillastående fågelskådning. Dagen präglades av ostvindar och det var en tämligen solig dag med skymoln. Den absoluta merparten av lagen stod som vanligt i landskapets västra delar. Däremot var fördelningen mellan kust- och inlandslag så gott som helt jämn.

Resultatet presenteras här nedan. Flera lag kunde rapportera in mycket imponerande artlistor, inte minst de båda lagen vid Skäldervikens inre del. Dessa lag gjorde på sedvanligt vis upp om förstaplaceringen. Till sist stod fjolårets vinnarlag Norrlands Guld som segrare även 2017 med den respektingivande summan 117 arter vid Farhult. Laget bestod av Patrik Wantzin, Thomas Svanberg, Mårten Müller, Oskar Lindberg, Olof Jönsson och Patrik Söderberg. Laget vid Sandön, Utvälinge som i år gick under namnet Tånga Redgulls 7,2 kom dock inte långt efter med sina 113 arter. Detta lag bestod av Henrik Johansson, Henrik Ehrenberg, Mats Rellmar och Peter Franzén. Ett svåröverträffat resultat från bägge lagen. På tredje plats kom Ornis Skurupensis som kom upp i 81 arter vid Näsbyholmssjön. Detta lag blev således också bästa inlandslag och bestod av Staffan Nilsson och Henrik Jonsson.

En mer ingående rapport kommer senare i Anser.

       1.    Norrlands Guld (Farhult) 117

       2.    Tånga Redgulls 7,2 (Sandön, Utvälinge) 113

       3.    Ornis Skurupensis (Näsbyholmssjön) 81

       4.    Salt viigis engenn (Salviken) 80

       5.    FK Örnen (Klagshamns NV-spets) 76

       5.    Malestads väktare (Haväng) 76

       5.    Masters of Fine Art (Mäsingestrand) 76

       8.    Fångarna på fortet / Olas örnar (Olas hörna, Klagshamn) 74

       9.    Gjusarna (Furudal, Harlösa) 70

      10.   Die Schmarotzer (Kannikdammen) 65

      11.   Nilsson Harriers (Silvåkratornet, Krankesjön) 64

      12.   Bulls eyes (Bulls måse) 62

      13.   Bauer Birders (Strandpromenaden, Lomma) 61

      14.   Gladorna (Almentornet, Krankesjön) 57

      15.   Skogsmullarna (Värsjön, Örkelljunga) 53

      16.   Erik Johanssons fågelskådarlag (Nabben, Falsterbo) 51

      17.   Råbyligan (Råbydammen) 45

 

Nästa år infaller Tag plats lördagen den 19 maj.


VINTERFÅGELSAFARI

Lördagen den 21 januari 2017

Den 21 januari 2017 var det dags igen för SkOF:s vinterfågelsafari. Det deltog i år 23 personer fördelade på sju olika lag som tog sig runt och skådade fågel. Om det nu gick att skåda något alls i den tjocka dimma som bäddade in landskapet, vill säga. Det var tveklöst något svårare förutsättningar den här gången, men alla lag fick ändå fina upplevelser. Sammanlagt fick lagen ihop 106 arter vilket är förhållandevis lågt. Bland dessa arter fanns dock åtskilliga guldkorn. Vid Lunds reningsverk fick Vombsänkorna sett brandkronad kungsfågel i snåren vid ån. Arten blev därmed den 190:e som observerats under tävlingens historia. Andra sällsyntheter under dagen var hökuggla som ATDM hade vid Stureholms våtmark, vittrut som sågs av Kraipe renslakteri i Vitemölla hamn och den skogssnäppa som Staun hittade vid Klingavälsån. Två arter som setts samtliga 22 tidigare år uteblev, nämligen svärta och salskrake.

På kvällen samlades vi på Ekologihuset i Lund för genomgång av resultatet. Det stod snart klart att det skulle bli en jämn historia i samtliga klasser. Fem lag hade valt att förlägga dagen till en viss kommun, av vilka tre hade valt Lund och de båda andra var i Helsingborg respektive Staffanstorp. Yes BåX höll sig främst till Bjäre och Kullahalvön, medan Kraipe renslakteri i fåfängt hopp om mindre dimma huvudsakligen varit i sydöstra Skåne samt Lund. In i det längsta verkade det som att slutresultatet skulle bli att Yes BåX skulle ta hem totalen, Vombsänkorna kommuntotalklassen i Lund och Katteugglorna kommunindexklassen i Staffanstorp. Om så hade blivit fallet skulle samtliga titelförsvarare från 2016 ha fått behålla respektive vandringspris, men så ville det sig inte. Vombsänkorna hade fått med merparten av de rimliga finkarna och fältsparvarna, inklusive vinterhämpling och sävsparv, och seglade därigenom om konkurrenterna i slutspurten. Med sina 73 arter i Lunds kommun, motsvarande 49,7 % av kommunens index, stod Erik Sjögren, Patrik Sandgren och Hans Fowelin som segrare i total-, kommuntotal- och kommunindexklassen. Ett smått unikt resultat och första gången som någon vinner totalklassen utan att ha besökt kusten. Dimman spelade så klart en stor roll till att det räckte hela vägen, men Vombsänkorna själva fick ihop en art mer än vad de hade 2016. Utöver ovan nämnda brandkronade kungsfågel såg Vombsänkorna bland annat vattenrall i Silvåkrakärret och talltita i Vombs fure. Det är uppenbart att laget känner sin kommun utan och innan och hade rekat väl.

Andraplatsen i totalklassen gick till Yes BåX med 71 arter. Inte mindre än 11 av dessa var laget ensamt om, däribland toppskarv, rördrom och flera vadare som skärsnäppa och kärrsnäppa. I kommuntotalklassen gick andraplatsen till Staun som liksom Vombsänkorna hade varit i Lunds kommun och där fått ihop 65 arter. Skogssnäppa och mindre hackspett hörde till de ovanligare som fanns representerade på artlistan. I kommunindexklassen blev Katteugglorna tvåa med sina 47,7 % av Staffanstorps index. Bland lagets intressanta fynd märks dvärgbeckasin på Ängsro gårds ängar söder om Kannikdammen och svartmes i en grandunge vid Kolböra mitt ute på slätten.

Resultat i totalklassen:

1.      Vombsänkorna (73)

2.      Yes BåX (71)

3.      Kraipe renslakteri (68)

4.      Staun (65)

5.      Gladorna (60)

6.      ATDM (54)

7.      Katteugglorna (53)

 

Resultat i kommuntotalklassen:

1.      Vombsänkorna (73 arter i Lunds kommun)

2.      Staun (65 arter i Lund)

3.      Gladorna (60 arter i Lund)

4.      ATDM (54 arter i Helsingborg)

5.      Katteugglorna (53 arter i Staffanstorp)

 

Resultat i kommunindexklassen:

1.      Vombsänkorna (50 % av index i Lunds kommun)

2.      Katteugglorna (48 % i Staffanstorp)

3.      Staun (44 % i Lund)

4.      Gladorna (41 % i Lund)

5.      Yes BåX (38 % i Nv-Skåne)

            6.      ATDM (34 % Helsingborg)


SkOFs kvällsexkursioner

Exkursioner på måndagskvällar med Peter Elfman. Första gången i år blir det 113:de gången. Datum i vår är 8, 15, 22, 29 maj (endast fyra gånger på grund av helger). Väder och vind avgör kvällens mål.

Samling kl 18 på parkeringen vid Sigma-huset (mitt emot Ekologihuset) i Lund. På grund av arbeten för spårvagnsleden kommer Sölvegatan att vara avstängd. Parkeringen nås då från Ole Römers väg. I kurvan på gatan kör man in mellan A- och V-husen på LTH Campusområde och hittar infarten till parkeringen på vänster sida.

Kontakt: Peter Elfman, 0725-540614

 


 

Program från lokalklubbarna.

Alla (SkOF-medlemmar såväl som andra) är välkomna på de olika lokalklubbarnas programpunkter!
Samlingsplatser samt mer information finns på respektive lokalklubbs hemsida, länk finns under tabellen. Om ej annat anges är det ordinarie samlingsplats som gäller.

 

Datum Arrangemang Arrangör
Maj    
1 Måndagsexkursion i Helsingborg. Samling kl 18 vid Olympiaskolan. KOF
1 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
2 Malmös närhet. Samling kl 18. MO
3 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
4 Nöbbelövs mosse. Samling vid 4H-gården kl 18. LFK
6 Fågeltornskamp. Kl 05-13 i Hercules. NöSFk
7 Fågelskådningens dag i Silvåkratornet kl 08-12. Ingen samåkning. LFK
7 Fågelskådningens dag i Fredriksdal. Samling kl 09 vid entrén. Inträdesavgift. KOF
7 Fågelskådningens dag i Ängelholm. Samling kl 08 vid Roddklubbens stuga. KOF
7 Fågelskådningens dag vid Ribersborg. Kl 08-12. Samling vid Ribergsborgs kallbadgus. MO
7 Fågelskådningens dag på Håslövs ängar. Kl 07-12. Ingen samåkning. NöSFk
7 Fågelskådningens dag vid Hovdala. Guidning kl 07 o. 09. Samling vid stora p-platsen. GBF
8 Måndagsexkursion i Ängelholm. Samling kl 18 vid ICA Maxi. KOF
10 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
10 Skådarmorgon. Samling kl 08. GBF
11 Botan kl 06-08. Samling vid Botans entré vid Tornavägen. LFK
13 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
14 Falsterbo. Samling kl 06. LFK
14 Skäralid. Samling kl 08 vid f.d. affären i Stockamöllan. GJUSE
14 Vårfåglar på Näsby fält. Samling kl 08 på p-platsen vid Norra Lingnäset. NöSFk
15 Måndagsexkursion i Höganäs. Samling kl 18 vid City Gross. KOF
18 Vombsänkan. Samling kl 18. LFK
18-21 Öland. Mer info på hemsidan. GJUSE
19-21 Halland. Mer info kommer på hemsidan. Anmälan senast 25/2. MO
20 Hagestad. Samling på p-platsen vid skjutbanan kl 07. Co
20 Egesideområdet. Samling kl 06. NöSFk
21 Råby hällor. Samling kl 04. LFK
21 Rössjön. Samling kl 07 vid ICA Maxi i Ängelholm eller kl 07:30 vid Tåssjö kyrka. KOF
21 Biologiska mångfaldens dag på Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
22 Måndagsexkursion i Helsingborg. Samling kl 18 vid Olympiaskolan. KOF
25 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
29 Måndagsexkursion i Ängelholm. Samling kl 18 vid ICA Maxi. KOF
31 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
31 Skådarmorgon. Samling kl 08 vid Skoängens våtmark. GBF
Juni    
1 Ugglor i försommarnatt. Samling kl 20 vid Svedberga gård. KOF
2 Krankesjön. Samling kl 18. MO
3 Krankesjön. Tid och plats meddelas senare på hemsidan. KOF
3 Österlen. Samling kl 05. GJUSE
3 Vi märker storkungar. Samling kl 13 vid gårdsbutiken i Viby. NöSFk
5 Naturnatt vid Möllerödsgården. Samling kl 22 vid Kungsgården, öster om Finja. GBF
6 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
10-11 Hanö. Anmälan till Monica Pedersen senast 21/5. GLADORNA
11 Nattskärror. Samling kl 21 vid Lindabs p-plats i Ängelholm. KOF
11 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
15 Skådarkväll vid Åbuamossen. Samling kl 21. GBF
17 Skogen vid Rydsgårds gods. Samling vid pendlarparkeringen 200 m N E65 vid Rydsgård kl 07. Co
17 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
Juli    
9 Fjärilsexkursion till Klören. Samling kl 10 vid bron över Vegeå. Ställs in vid dåligt väder. KOF
23 Fjärilar i Vombsänkan. Samling kl 09. LFK
29 Vadare i nordväst. Samling kl 05:30 vid f.d. affären i Stockamöllan. GJUSE
Augusti    
12 Sjöbergasjön och Store mosse. Samling kl 06. GJUSE
12 Trollländor vid Hasslarps dammar. Samling kl 10 på p-platsen vid dammarna. KOF
20 Höllviken, Falsterbokanalen. Samling kl 08. MO
27 Fjällmossen i höstskrud. Samling kl 07. GJUSE
27 Vadare i sydväst. Samling kl 08. LFK
September    
17 Falsterbo. Samling kl 07. LFK
23 Bunkeflo/Klagshamn. Samling kl 08. GLADORNA
24 Rovfåglar vid Näsbyholmssjön och Börringesjön. Samling kl 06. GJUSE
Oktober    
14 Västkusten. Samling kl 08. GLADORNA
November    
18 Östkusten. Samling kl 08. GLADORNA
December    
16 Vombsänkan med korvgrillning. Samling kl 09. GLADORNA
Januari    
20 Nordväst. Samling kl 08. GLADORNA

 

Lokalklubbarna

Klicka på resp. symbol (t.v.) för att komma till klubbarnas hemsidor.
Klicka på kontaktpersonens namn för att skicka e-post.
 

COCCOTHRAUSTES (Co) (Fåglar i sydost)

Kontaktperson: Bengt Celander 0709 - 299588
Samlingsplats: varierar beroende på exkursion.

GÖINGEBYGDENS BIOLOGISKA FÖRENING (GBF)

Kontaktperson: Arne Gustavsson 0451-15551
Samlingsplats: Linnéskolans parkering, N Kringelvägen, Hässleholm.

 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING (KOF) www.kof.nu

Kontaktperson: Hans Nordius 0431-80810
Samlingsplats: ICA Maxi (fd Brännborns), Ängelholm.

LUNDABYGDENS FÅGELKLUBB (LFK)

Kontaktperson: Lars G R Nilsson 046-120180
Samlingsplats: P-platsen vid KFS, Sölvegatan 22 F, Lund (mitt emot Ekologihuset).
Ny samlingsplats från 26/12: P-platsen V Biologihuset, Naturvetarvägen 2, Lund.

Botan-morgnarna: Tunavägen vid norra infarten.

MALMÖORNITOLOGERNA (MO)

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson 0706-656432
Samlingsplats: P-platsen vid Själlandstorg (korsningen Roskilde-/Margaretavägen).

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB (NÖSFK)

Kontaktperson: Evert Valfridsson 044-323045
Samlingsplats: Parkeringen vid Naturum, Vattenriket, Kristianstad.

RINGSJÖBYGDENS FÅGELSKÅDARE (GJUSE)

Kontaktperson: Lars-Olof Nilsson 0723-937414
Samlingsplats: ICA i Hörby.

RAPPHÖNAN SKÅNE (GLADORNA)

Exkursioner för tjejer, oavsett ålder och förkunskaper.
Kontaktpersoner: Monica Pedersen 0735-506147 och Eva Engberg 0708-256650
Samlingsplats: Västra Stationstorget Lund (baksidan av tågstationen).

SÖDERSLÄTTS FÅGELKLUBB (SFK)

Kontaktperson: Lars Sundlöf 0733-282838
Samlingsplatser varierar, meddelas på hemsidan.