SkOF PROGRAM

 

 

SkOF-kvällar »

Tag plats »

Vinterfågelsafari »

SkOFs kvällsexkursioner »

Lokalklubbarna »

 

SkOF-Res »

Har du frågor eller idéer om SkOF:s programverksamhet?
Kontakta Eva Engberg (046-127172)
eller någon annan i programkommittén.


SkOF-kvällarna

Alla är välkomna på våra aktiviteter, det finns inga krav på förkunskaper eller medlemskap.

Föredragen äger rum måndagkvällar kl. 19:00 i Blå hallen på Ekologihuset i Lund.

OBS. Ingång från västra gaveln av huset - se karta här

 

29 januari – Kåre Ström: Stormsvalor - mytologi och förekomst på Västkusten
Kåre började studera stormsvalor tillsammans med en vän, Roland Börjesson, i slutet av 1980-talet. De inspirerades av norska ornitologer vid Lofoten. De startade stormsvaleprojektet och gjorde ett stort antal strandhugg på Västkusten, öar och fyrplatser i Bohuslän samt bergiga uddar i Halland och vid Hovs hallar i Skåne. Det första fyndet gjordes med enkel utrustning 1988 på Hermanö i Bohuslän och idag närmar de sig de 100:e fyndet.
 

5 februari – Max Lundberg: Lövsångaren och flyttningens genetik
Sveriges vanligaste fågel, lövsångaren, förekommer med en sydlig och en nordlig underart i Sverige. Dessa är utseendemässigt och genetiskt mycket lika men har visat sig ha olika flyttvägar och övervintringsområden i Afrika. Tack vare nya molekylära metoder har Max Lundberg, forskare på Lunds universitet, och hans kollegor lyckats kartlägga lövsångarens arvsmassa och utforskat genetisk variation över artens omfattande utbredningsområde från västra Europa till östligaste Ryssland. Under föredraget berättar Max om de genetiska skillnaderna de hittar mellan sydliga och nordliga lövsångare, och hur dessa kan utöka vår förståelse om genetiken bakom fåglars flyttning.
 

12 februari – Björn Lardner: Ormen som åt upp en hel fågelfauna
Ön Guam i västra Stilla Havet förlorade nästan alla sina inhemska, skogslevande fåglar efter att den bruna trädormen (Boiga irregularis) råkat lifta dit vid andra världskrigets slut. Hur kunde en orm ha en så dramatisk effekt på avifaunan? Hur kan det fortfarande finnas 25 ormar per hektar där fåglarna sedan länge är uppätna? Björn, som bott på Guam och forskat på ormen och dess bytesdjur, berättar också om de kostsamma åtgärder som nu görs för att hindra ormen från att sprida sig till närliggande, fågelrika öar.
 

19 februari – Eva Kronvall: Från grönsiskevår till hackspettsvinter
Naturen är den bildkälla som Eva ständigt öser ur och under årens lopp har fåglar allt oftare blivit hennes huvudmotiv. Eva vill med sin kamera fånga något av deras speciella uttryck, eller personlighet om man så vill. Med hennes karaktäristiska ljus, stil och stämning i bilderna vill hon skildra sina möten med större och mindre fåglar. Evas föredrag handlar uteslutande om fåglar fotograferade i Skåne och bilderna åtföljs av hennes naturlyriska texter.
 

26 februari – Per Magnus Åhrén: Skogssångare - juveler i nordöstra USA
I nordöstra USA och sydvästra Kanada häckar och passerar merparten av Nordamerikas skogssångare. Här finns en rad fina nationalparker och naturreservat där möjligheten är stor att få se, och höra, dessa utomordentligt färggranna tättingar. I Pt Pelee National Park i Ontario och Magee Marsh i Ohio finns unika möjligheter under maj månad att delta i bl.a. guidade turer under de välbesökta publika skogssångarveckorna som tex. ”Biggest week in American birding”. Per-Magnus, biolog, skådare och f.d. naturvårdschef i Skåne har besökt flera av dessa områden de senaste åren. Han visar bilder på alla skogssångare som uppträder i nordost och flera andra karismatiska arter från nämnda platser men även från besök i bl.a. Cape Cod och Cape May.
 

5 mars – Jens Stålberg: Digitala hjälpmedel i en analog upplevelse
Fågelskådning är för många den optimala naturupplevelsen. Att i sin ensamhet få uppleva och ta in naturen, kryddad med vardagliga eller exotiska fåglar. Men idag kan man på många sätt hjälpa upplevelsen på traven genom en mängd olika digitala hjälpmedel. Kvällen bjuder på en genomgång av några av de digitala resurser som kan underlätta olika typer av fågelskådande. Bland annat får vi stifta bekantskap med Artportalen, Bird Alarm, Band och fågelgrupper på Facebook. Utöver detta visas ytterligare ett antal smarta tillämpningar som underlättar fågelskådandet på olika sätt. Jens är ansvarig för Bird Alarm i Club300 och arbetar till vardags som IT-konsult.
 

12 mars – Årsmöte kl. 18:00 i Blå Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund
I pausen mellan mötet och föredraget bjuder föreningen på fika.
Kl. 19:30 Henrik Ehrenberg: Alaska
Henrik visar bilder och berättar om sin resa till Alaska. Tillsammans med Henrik kommer vi att besöka tundran vid Nome och Barrow samt kustområdet utanför Seward. Det är alltid lite extra att få se fåglarna på sin häckningsplats, i sin "rätta" miljö.


Tag Plats 2017!

Skånsk stationär artsamlartävling

Lördag 13 maj 2017 gick SkOF:s traditionella arttävling Tag plats! av stapeln för 22:a gången. Uppslutningen var god och 17 lag bestående av totalt 56 deltagare placerade sig runt om i landskapet för sex timmars stillastående fågelskådning. Dagen präglades av ostvindar och det var en tämligen solig dag med skymoln. Den absoluta merparten av lagen stod som vanligt i landskapets västra delar. Däremot var fördelningen mellan kust- och inlandslag så gott som helt jämn.

Resultatet presenteras här nedan. Flera lag kunde rapportera in mycket imponerande artlistor, inte minst de båda lagen vid Skäldervikens inre del. Dessa lag gjorde på sedvanligt vis upp om förstaplaceringen. Till sist stod fjolårets vinnarlag Norrlands Guld som segrare även 2017 med den respektingivande summan 117 arter vid Farhult. Laget bestod av Patrik Wantzin, Thomas Svanberg, Mårten Müller, Oskar Lindberg, Olof Jönsson och Patrik Söderberg. Laget vid Sandön, Utvälinge som i år gick under namnet Tånga Redgulls 7,2 kom dock inte långt efter med sina 113 arter. Detta lag bestod av Henrik Johansson, Henrik Ehrenberg, Mats Rellmar och Peter Franzén. Ett svåröverträffat resultat från bägge lagen. På tredje plats kom Ornis Skurupensis som kom upp i 81 arter vid Näsbyholmssjön. Detta lag blev således också bästa inlandslag och bestod av Staffan Nilsson och Henrik Jonsson.

En mer ingående rapport kommer senare i ANSER.

Resultat:

1. Norrlands Guld (Farhult) 117
2. Tånga Redgulls 7,2 (Sandön, Utvälinge) 113
3. Ornis Skurupensis (Näsbyholmssjön) 81
4. Salt viigis engenn (Salviken) 80
5. FK Örnen (Klagshamns NV-spets) 76
5. Malestads väktare (Haväng) 76
5. Masters of Fine Art (Mäsingestrand) 76
8. Fångarna på fortet / Olas örnar (Olas hörna, Klagshamn) 74
9. Gjusarna (Furudal, Harlösa) 70
10.Die Schmarotzer (Kannikdammen) 65
11.Nilsson Harriers (Silvåkratornet, Krankesjön) 64
12.Bulls eyes (Bulls måse) 62
13.Bauer Birders (Strandpromenaden, Lomma) 61
14.Gladorna (Almentornet, Krankesjön) 57
15.Skogsmullarna (Värsjön, Örkelljunga) 53
16.Erik Johanssons fågelskådarlag (Nabben, Falsterbo) 51
17.Råbyligan (Råbydammen) 45

År 2018 infaller Tag plats lördag 19 maj.


Vinterfågelsafari 2017

 

Den 21 januari 2017 var det dags igen för SkOF:s vinterfågelsafari. Det deltog i år 23 personer fördelade på sju olika lag som tog sig runt och skådade fågel. Om det nu gick att skåda något alls i den tjocka dimma som bäddade in landskapet, vill säga. Det var tveklöst något svårare förutsättningar den här gången, men alla lag fick ändå fina upplevelser. Sammanlagt fick lagen ihop 106 arter vilket är förhållandevis lågt. Bland dessa arter fanns dock åtskilliga guldkorn. Vid Lunds reningsverk fick Vombsänkorna sett brandkronad kungsfågel i snåren vid ån. Arten blev därmed den 190:e som observerats under tävlingens historia. Andra sällsyntheter under dagen var hökuggla som ATDM hade vid Stureholms våtmark, vittrut som sågs av Kraipe renslakteri i Vitemölla hamn och den skogssnäppa som Staun hittade vid klingavälsån. Två arter som setts samtliga 22 tidigare år uteblev, nämligen svärta och salskrake.

På kvällen samlades vi på Ekologihuset i Lund för genomgång av resultatet. Det stod snart klart att det skulle bli en jämn historia i samtliga klasser. Fem lag hade valt att förlägga dagen till en viss kommun, av vilka tre hade valt Lund och de båda andra var i Helsingborg respektive Staffanstorp. Yes BåX höll sig främst till Bjäre och Kullahalvön, medan Kraipe renslakteri i fåfängt hopp om mindre dimma huvudsakligen varit i sydöstra Skåne samt Lund. In i det längsta verkade det som att slutresultatet skulle bli att Yes BåX skulle ta hem totalen, Vombsänkorna kommuntotalklassen i Lund och Katteugglorna kommunindexklassen i Staffanstorp. Om så hade blivit fallet skulle samtliga titelförsvarare från 2016 ha fått behålla respektive vandringspris, men så ville det sig inte.

Vombsänkorna hade fått med merparten av de rimliga finkarna och fältsparvarna, inklusive vinterhämpling och sävsparv, och seglade därigenom om konkurrenterna i slutspurten. Med sina 73 arter i Lunds kommun, motsvarande 49,7 % av kommunens index, stod Erik Sjögren, Patrik Sandgren och Hans Fowelin som segrare i total-, kommuntotal- och kommunindexklassen. Ett smått unikt resultat och första gången som någon vinner totalkl.assen utan att ha besökt kusten. Dimman spelade så klart en stor roll till att det räckte hela vägen, men Vombsänkorna själva fick ihop en art mer än vad de hade 2016. Utöver ovan nämnda brandkronade kungsfågel såg Vombsänkorna bland annat vattenrall i Silvåkrakärret och talltita i Vombs fure. Det är uppenbart att laget känner sin kommun utan och innan och hade rekat väl.

Andraplatsen i totalklassen gick till Yes BåX med 71 arter. Inte mindre än 11 av dessa var laget ensamt om, däribland toppskarv, rördrom och flera vadare som skärsnäppa och kärrsnäppa. I kommuntotalklassen gick andraplatsen till Staun som liksom Vombsänkorna hade varit i Lunds kommun och där fått ihop 65 arter. Skogssnäppa och mindre hackspett hörde till de ovanligare som fanns representerade på artlistan. I kommunindexklassen blev Katteugglorna tvåa med sina 47,7 % av Staffanstorps index. Bland lagets intressanta fynd märks dvärgbeckasin på Ängsro gårds ängar söder om Kannikdammen och svartmes i en grandunge vid Kolböra mitt ute på slätten.

Resultat i totalklassen:

1. Vombsänkorna (73)
2. Yes BåX (71)
3. Kraipe renslakteri (68)
4. Staun (65)
5. Gladorna (60)
6. ATDM (54)
7. Katteugglorna (53)

 

Resultat i kommuntotalklassen:

1. Vombsänkorna (73 arter i Lund)
2. Staun (65 arter i Lund)
3. Gladorna (60 arter i Lund)
4. ATDM (54 arter i Helsingborg)
5. Katteugglorna (53 arter i Staffanstorp)
6. ATDM (34 % Helsingborg)

 

Resultat i kommunindexklassen:

1. Vombsänkorna (50 % av index i Lunds kommun)
2. Katteugglorna (48 % i Staffanstorp)
3. Staun (44 % i Lund)
4. Gladorna (41 % i Lund)
5. Yes BåX (38 % i Nv-Skåne)
6. ATDM (34 % Helsingborg)

 


SkOFs kvällsexkursioner

Exkursioner på måndagskvällar med Peter Elfman. Datum meddelas senare. Väder och vind avgör kvällens mål.
Kontakt: Peter Elfman, 0725-540614

 


Program från lokalklubbarna.

Alla (SkOF-medlemmar såväl som andra) är välkomna på de olika lokalklubbarnas programpunkter!
Samlingsplatser samt mer information finns på respektive lokalklubbs hemsida, länk finns under tabellen. Om ej annat anges är det ordinarie samlingsplats som gäller.

Januari

Dag Arrangemang Klubb
6 Örnräkning. Kontakt: Nils Waldemarsson. NöSkFk
14 Vinterns östkustfåglar. Samåkning från Naturrum 08:30. Samling P-plats Äspet 09:00. NöSkFk
14 Reningsverkets fåglar. Samling 09:00. LFK
14 Andfågelräkning. Samling Spindeln kl. 09:00. GBF
20 Årets första Linnérunda. Samling 10:00. NöSkFk
21 Örndag i Tosteberga. Hamnplan i Tosteberga 09:00-13:00. NöSkFk
21 Vinterfågelvandring vid Åvarp och Bjuvs reningsverk. Samling Bjuvs vattentorn 09:00. KOF
21 Spillepeng. Sjö- och vinterfåglar. Samling 09:00. MO
27 Örnspaning vid Tosteberga. GJUSE
27 Skillinge. Havsfåglar. Samling Skillinge hamnkrog 09:00. Co
27 Nordväst - Båstad/Torekov. Samling 08:00. GLADORNA
28 Örnbuss från Naturum. Se mer på Naturum Vattenrikets hemsida NöSkFk

Februari

Dag Arrangemang Klubb
4 Hanöbukten 09:00-15:00. Samling på Linnéskolans P-plats GBF
10 Abbekås och Hörte hamnar. Vinterfåglar. Samling i Abbekås hamn 09:00. Co
11 Ringsjön runt. GJUSE
11 Tosteberga. Örnar och vinterfåglar. Samling 08:00. MO
11 Vandring Hovdala 10:00-12:00. Samling vid Porttornet, Hovdala. GBF
11 Var är fåglarna? Samling 08:00. LFK
17 Sjöar söder om Sjöbo. Samling 08:00. GLADORNA
24 Dörröds fälad GJUSE
25 Skräbeån. Samling vid kvarnen i Nymölla 09:00. NöSkFk
26 Årsmöte i Läredaskolans aula 19:00. GBF

 

Lokalklubbarna

Klicka på resp. symbol (t.v.) för att komma till klubbarnas hemsidor.
Klicka på kontaktpersonens namn för att skicka e-post.
 

COCCOTHRAUSTES (Co) (Fåglar i sydost)

Kontaktperson: Bengt Celander 0709 - 299588
Samlingsplats: varierar beroende på exkursion.

GÖINGEBYGDENS BIOLOGISKA FÖRENING (GBF)

Kontaktperson: Arne Gustavsson 0451-15551
Samlingsplats: Linnéskolans parkering, N Kringelvägen, Hässleholm.

 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING (KOF) www.kof.nu

Kontaktperson: Hans Nordius 0431-80810
Samlingsplats: ICA Maxi (fd Brännborns), Ängelholm.

LUNDABYGDENS FÅGELKLUBB (LFK)

Kontaktperson: Lars G R Nilsson 046-120180
Samlingsplats: P-platsen vid KFS, Sölvegatan 22 F, Lund (mitt emot Ekologihuset).
Ny samlingsplats från 26/12: P-platsen V Biologihuset, Naturvetarvägen 2, Lund.

Botan-morgnarna: Tunavägen vid norra infarten.

MALMÖORNITOLOGERNA (MO)

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson 0706-656432
Samlingsplats: P-platsen vid Själlandstorg (korsningen Roskilde-/Margaretavägen).

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB (NÖSFK)

Kontaktperson: Evert Valfridsson 044-323045
Samlingsplats: Parkeringen vid Naturum, Vattenriket, Kristianstad.

RINGSJÖBYGDENS FÅGELSKÅDARE (GJUSE)

Kontaktperson: Lars-Olof Nilsson 0723-937414
Samlingsplats: ICA i Hörby.

RAPPHÖNAN SKÅNE (GLADORNA)

Exkursioner för tjejer, oavsett ålder och förkunskaper.
Kontaktpersoner: Monica Pedersen 0735-506147 och Eva Engberg 0708-256650
Samlingsplats: Västra Stationstorget Lund (baksidan av tågstationen).

SÖDERSLÄTTS FÅGELKLUBB (SFK)

Kontaktperson: Lars Sundlöf 0733-282838
Samlingsplatser varierar, meddelas på hemsidan.