Vägbeskrivning till berguvarna i Hardeberga

Hardeberga ligger i den triangel som bildas av Lund, Södra Sandby och Dalby så det är lätt att hitta på kartan. Kör till byn – inte till stenbrottet!  Om du kommer från Dalby följer du skyltarna "Hardeberga". Kommer du från Lund och kör mot Södra Sandby tar du vägen mot Hardeberga och kör sedan in antingen på vägen skyltad "Kyrka", "Idrottsplats" eller fortsätter längre söderut och kör in stora vägen mot Hardeberga. Kör sedan genom byn. Parkera med förnuft. Fortsätt på grusvägen som svänger norrut vid kyrkan. Efter hundra meter upphör vägen och en kort vägstump viker av västerut till södra obsplatsen. Fortsätter du istället ca 100 m rakt fram kommer du till den nya, norra obsplatsen där informationstavla finns.

Observera att man inte får gå ner i stenbrottet!