Bilder från Hardeberga stenbrott juni 2005. Foto Lars G R Nilsson

Uvbilder 2006 »

Hardebergauvarna »