Berguvar i Lund

Vägbeskrivning »
Berguvstips »
Bilder »
Berguv Skåne »
Dagbok »

Sedan 2004 häckar berguv i Hardeberga stenbrott.
Genom samarbete mellan SkOF och Sydsten AB ordnades observationsplatser och ett stort antal människor har tagit tillfället i akt att få se och höra denna synnerligen imponerande fågel!

Bakgrund
Berguven har varit på gränsen till utrotning i Sverige. En kombination av förföljelse och miljögifter gjorde att antalet häckande par var oroande lågt på mitten av 1950-talet. Berguven fridlystes 1950. 1954 påbörjades försök att sätta ut berguv i Kilsbergen. 10 år senare drog uppfödning i gång mer storskaliga avelsprojekt. Vid en riksinventering 1998-99 registrerades 610 besatta revir i landet. Hotet mot uvarna har dock inte upphört. Det förekommer också fortfarande att ägg och ungar rövas från boplatser för försäljning på kontinenten.


Bergakungen i Hardeberga. Foto: Lars GR Nilsson.

Berguvarna alternerar mellan två boplatser:

Boplats 1. Foto: Lars GR Nilsson.

Häckningshistorik

2004 häckade berguvarna nedanför grandungen på stenbrottets västra sida (boplats 1) och fick ut två ungar. Boet sågs dåligt från obsplatsen då ett klipputsprång skymde sikten.

2005 kunde man följa berguvarnas häckning från den nyöppnade Norra Obsplatsen. Avståndet var rimligt och med kikare kunde man se de tre ungarna i boet. En unge hittades död i oktober.

2006 bytte uvarna boplats. Den nya boplatsen (boplats 2)låg längre bort mot stenkrossen och högre upp vilket medförde att det var svårt att se uvarna i boet. Det kläcktes 2 ungar. En unge försvann tidigt. 6 juni fanns bara en unge kvar i boet.

2007 var uvarna tillbaka på den gamla boplatsen. 4 ungar kläcktes. Sista obsen av ungarna nära boet var 6 juni.

2008 häckade uvarna på den nya boplatsen igen. Honan sågs ligga på bo i håligheten under klippkanten 13 april. Ingen uppföljning gjordes och vi vet inte häckningsutfallet.

2009 Ropade hanen. Honan sågs vid ett tillfälle med hanen, men därefter sågs hon inte mer. Trots noggrann uppföljning kunde vi inte konstatera häckning. Inga ungar hördes tigga under sommarnätterna.

2010 lade sig honan på boplats 2 Den 9 maj sågs tre ungar vid boet.

2011 sågs och hördes paret men ingen häckning kunde konstateras. De kan haft bo på plats vi inte kunnat lokalisera.

2012 hördes hanen ropa i januari. Inget bo kunde hittas detta år heller.

2013 var honan åter på boplats två. Hon sågs ruva under våren och 1 juni sågs två ungar vid boet.

2014 har honan återvänt till boplats ett där vi hittade henne första gången 2004. Det är glädjande då detta är det bäst placerade boet. Honan syns väl från norra obs-platsen. 23 mars ligger hon och ruvar. Bäst syns hon på förmiddagen då solen lyser rakt på boet. Redan klockan 10 (normaltid) faller skugga över boet vilket innebär att vi efter 30 mars då vi går över till sommartid bör besöka uvarna före klockan 11 för bästa observationer.

 

Observera att endast två uvlokaler har offentliggjorts av Projekt Berguv Skåne: Hardeberga stenbrott och Limhamns kalkbrott. Betrakta alla övriga förekomster som hemliga, avslöja dem inte!
Dels kan det orsaka onödiga störningar från besökare, dels är olaglig handel med ägg och ungar fortfarande en realitet.

Publicera aldrig uvförekomster i tryck eller på Internet utan föregående kontakt med projektledningen.

 

Rapportera gärna dina observationer:
till rapportdatabasen Svalan,
till SkOF via e-post
eller i obsboken på platsen.

SkOF önskar dig ett riktigt spännande möte med berguvarna.

Lars G R Nilsson

 

Boplats 2. Foto: Lars GR Nilsson.

 

April 2013: Honan ruvar på boplats 2. Foto: Lars GR Nilsson.

 

Juni 2013:Två stora ungar i boet. Foto: Lars GR Nilsson.

Mars 2014. Honan ruvar på boplats 1. Foto: Lars GR Nilsson.