RÅKAN – en genuin skåning.

Denna urskåning har förmodligen funnits i landskapet minst så länge som jorden har brukats och är således sprungen ur samma mylla som vi själva...

Visste du att…

90% av de svenska råkorna häckar i Skåne.

Råkan har funnits i Skåne i mer än 1 000 år. Vid 1700-talets slut fanns minst 50 000 par.

Skånes råkbestånd halverades på tio år pga. kvicksilverbetat utsäde och på 1960-talet fanns högst 5 000 par i Skåne. Det är alltså inte tal om en ohämmad tillväxt av antalet råkor under senare år utan snarare bara en återhämtning av stammen.

Idag finns ca 45 000 par råka i Skåne. Beståndet har varit ganska oförändrat under de senaste tio åren.

Råkan häckar i kolonier (dvs. många par tillsammans) i höga träd. Idag består flertalet av kolonierna av 10-100 par och de allra största av 200-500 par.

Redan i februari-mars återvänder råkorna till kolonierna. I samband med bobyggnad i mars blir det liv och rörelse i råkkolonierna och det är då som skränet från fåglarna är starkast. Under ruvning och ungarnas tidiga uppväxt är det förhållandevis lugnt i kolonierna utom vid hotande fara, då det kan bli ett öronbedövande larm. I början av juni är ungarna flygga och fåglarna sprids i landskapet.

Råkorna är allätare och livnär sig av frön och vegetabilier samt allehanda smådjur som maskar och insekter, ofta sådana som betecknas som skadeinsekter.

Förr var råkan en flyttfågel men numera finns det råkor i Skåne året runt. En del flyttar dock.

Lite tillspetsat kan vi konstatera att råkorna faktiskt i mångt och mycket påminner om oss människor!

Likt oss har de till stor del övergivit landsbygden och flyttat in till tätorter.

Likt oss bor de tätt intill varandra och har ett invecklat socialt liv.

Larmet i råkkolonin kan väl jämföras med det mänskliga samhället där bilar, motorcyklar, industrier, motorgräsklippare, tjuvlarm, barnskrik, musikanläggningar, skränande folkhopar m.m. bildar en ständig ljudkuliss.

Råkans nedsmutsning syns förvisso men torde emellertid vara intet mot våra egna både synliga och osynliga föroreningar.

 

Skånes Ornitologiska Förening arbetar för att råkan skall accepteras och hälsas välkommen där den väljer att etablera sig.

 

Trevligt att råkas!

 

 

Text: Kenneth Bengtsson. Läs mer: Kjellén, N. 2003. Råkan i Skåne och Västeuropa. ANSER 42: 223-238. pdf