Skånes kommunornitologer

SkOF har en kontaktperson i flertalet av de 33 skånska kommunerna. Vi kallar denne för kommunornitolog (KO). KO är SkOFs förlängda arm i sin kommun och agerar på uppdrag av SkOF alternativt vänder sig till SkOF med lokala frågor eller problem.

Under fältarbetet med Skånsk Fågelatlas II var kommunornitologerna drivande krafter i många kommuner. Deras insatser var av väsentligt värde för hela projektet. Kommunornitologernas lokalkunskaper är också viktiga när SkOF yttrar sig i olika sammanhang - inte minst när det gäller vindkraftsplaner.

Alla KO inbjuds tillsammans med lokalklubbarnas representanter till Skånska Fågelskyddsmötet som hålls i november varje år.

Sätt muspekaren på kommunens namn för att se vem som är kommunornitolog.
Klicka på kommunens namn för att se telefon och e-postadress här: