Skånes kommunfåglar

För ungefär 20 år sedan tog SkOF i samarbete med Kristianstadsbladet fram en representativ fågelart – en kommunfågel – för samtliga 33 skånska kommuner. Projektet resulterade i en liten bok där Jan Danielson berättar och Annika Blom står för bildmaterialet. Boken finns ännu kvar i en liten restupplaga och kan köpas i vår webshop.

Tanken med att utse en fågel för varje kommun var bl.a. att locka kommunerna att ta någon form av ansvar för, och symbolisera sig med arten. Utfallet har varit högst varierat. En del kommuner har anammat idén och använt ”sin” fågel i olika sammanhang, andra kommuner har inte reagerat på något nämnvärt sätt.

Vi presenterar här de skånska kommunfåglarna i text och bild tillsammans med jämförbara utbredningskartor byggda på data från de skånska atlasinventeringarna 1974-83 och 2003-2009.


Klicka på resp. kommunnamn för att läsa om kommunfåglarna. 

Dessa sidor hade aldrig blivit vad dom är utan alla generösa bidrag från en lång rad fotografer. SkOF riktar varmaste tack till: Patrik Axelsson, P-G Bentz, Marcus Bergström, Jens B Bruun, Berith Cavallin, Tommy Flies, Hans-Åke Gustavsson, Leif Hansson, Jan-Åke Hillarp, Tommy Holmgren, Lars-Olof Landgren, John Larsen, Björn Malmhagen, Olof Persson, Alf Petersson, Elsa Rensfeldt-Larsson, Magnus Ullman och Emma Ådahl.