SkOFs Hederspriser

 

Fågel-Oscar

Föreningens hederspris Fågel-Oscar utdelas till personer, föreningar, myndigheter etc. som "på ett förtjänstfullt sätt verkat för skydd och vård av den skånska fågelfaunan” (ANSER 4:1982). Priset utdelades första gången 1982.
Beslut om pristagare tas av styrelsen under oktober- eller novembermötet. Priset består av ett unikt diplom samt ett konstverk föreställande aktuell fågelart eller en av litografierna som förvaras i Falsterbo. Priset utdelas av ordförande eller annan lämplig ledamot. Utdelningen sker under mellandagarna eller snarast möjligt i januari. Media informeras via pressmeddelande cirka två dagar innan utdelning. Utdelningen presenteras på hemsidan samt i ANSER.

 

Mottagare av Fågel-Oscar

ÅRMOTTAGARE ANLEDNING
1982Malte PerssonFågelmatare i Barsebäck
1983Nils GabrielssonGammal amatörforskare
1984Stellan RichterFågelskyddsintresserad chef vid P7, Revingehed
1985Djursjukhuset i MalmöOmhändertagande av skadade vilda fåglar
1986Sture JönssonGrundare av Katastrofhjälp för fåglar och vilt (KFV)
1987Walter PerssonBoskapshållning på Ljungen, Falsterbonäset
1988Vattendomstolen i VäxjöDelades inte ut - inte tillåtet
1989Lantbrukare vid Hovby ängar, KristianstadFågelvänligt lantbruk
1990Syskonpar på SöderåsenSkydd av gammal urskogsmark
1991Kristianstads kommunVattenriket
1992Eskilstorps och Vellinge strandmarksägareSkydd av strandängarna vid Foteviken
1993Bert RydhagenSkydd och restaurering av Länsmannamossen, Ystad
1994Per Olof AnderssonArbete med röd glada
1995Hässleholms kommunRestaurering av Magle våtmark
1996Arbetsforum HöganäsBevakning av häckande pilgrimsfalk på Kullaberg
1997IFÖ BromöllaSkydd av skrattmåskoloni
1998Bosse SvorénArbete för öppna landskap med hjälp av betesdjur
1999Helsingborgs kommunSkydd av Hasslarps dammar
2000SYSAV, MalmöPositiv inställning till fågelskydd i närområdet
2001Lunds kommunFlerårig "grön linje" med bl.a. våtmarkerna vid Klingavälsån m.m.
2002Karin AreskougMångårig eldsjäl i Storkprojeket
2003Miljönämnden i KävlingeVäl genomtänkt skyddsjaktspolicy
2004Lantmännen i HelsingborgVärn och övervakning av häckande pilgrimsfalkar
2005Nordöstra Skånes Fågelklubb och
Kullabygdens Ornitologiska Förening
Idogt arbete med fågelskydd, exkursioner m.m.
2007Carl PiperNaturvård på Christinehofs och Högestads ägor
2016Lars Johansson BergSkapande av backsvalekolonier i Lomma

 

Gåsapriset – Gåsakarl alt. Gåsamor

En hedersutmärkelse, som ges till enskild(a) person(er) för berömvärd insats för de skånska fåglarna. Civilkurage och okuvlig entusiasm premieras särskilt. Valet av gås som förebild till priset beror dels på, att grågåsen ingår i föreningens logotyp, dels på att gåsakarlen eller gåsamodern är en god förebild för den som värnar om de sina.
Priset instiftades 1998 och består av akvarell föreställande den fågelart som huvudpersonen/erna agerat för. Inga förbehåll finns vad gäller antal årliga pris, utdelningsdag eller aktionens dignitet. Riktlinje hittills har varit ett pris per år och utdelning i anslutning till årsmötet. Utdelning sker helst på sätt som attraherar media, dvs. hemma hos eller i fält. Pressmeddelande går ut inför utdelning. Utdelningen presenteras på hemsidan samt i ANSER.

 

Mottagare av Gåsapriset

ÅRMOTTAGARE ANLEDNING
1998Sven och Kalle SplittorffIngripande vid massaker i skrattmåskoloni
1999Lennart Nilsson, TyringeMångårig bevakning av fiskgjusar i Perstorp
2000Peter Öhrström, Kurt Ivarsson, Göran Karlsson, Curt Fredgardh,
Sigvard Andersson
Insatser för kornsparvar i Skåne
2001Catharina Göransson-LundbergBrinnande engagemang för Skånes råkor
2002Göran Gustafson, Sven Nilsson, Mats Ohlsson, Bo Göran Persson,
Sven Sundberg, Amy & John Sörensen
Örnbevakning
2005Patric Carlsson, Mattias Olsson, Mattias Persson Unga inventerare och föreningsaktiva fågelskådare
2007Ambjörn CarlssonÖvervakning av Skånes kungsörnar
2009Patrik AxelssonInsatser för kungsfiskare Rönne å (Klippan)
2010Linus KvarnhammarLarm om olaga småfågelfångst i Tygelsjö
2012Ebbe BjärlestamHolkbyggare i Hässleholm
2015Elisabeth HallströmUpphittare och rapportör ang. förgiftad pilgrimsfalk
2017Karl-Erik SöderqvistOmfattande fågelskyddsarbete i nordvästra Skåne