Tack för att du vill gå med som medlem i Skånes Ornitologiska Förening, SkOF. Inom kort skickar vi lite material och senaste ANSER. Du får gärna höra av dig med frågor till vår ordförande

Thank you for your membership application. In due course you will receive the latest issue of our journal ANSER. If you have any questions please contact our president.