Bivråkens dag
27 augusti 2006

 

Kanske rekordmycket folk besökte.

Lars Jonsson pratar trut.
Henrik Ekman berättar om arktisexpedition.

Jesper Aspegren, konferencier för dagen, intervjuar representanter från Nigeria.
Mark Cocker signerar sin bok Skådare - ett släkte för sig.
Niklas Törnlund med ackompanjemang
Energisnål ugn - ett mycket lyckat biståndsprojekt som sparar skog.
Skofväst.
Kanelsnäckor i mängd.
En kortvarig skur var det första regnet på Bivråkens dag under 14 år!