Bivråkens dag
31 augusti 2003

 

Bivråkens dag avhölls traditionsenligt på Skanörs ljung. Årets upplaga kändes nog lite nervös för arrangörerna då väderprognosen talade om mulet med regnskurar. Dagen inleddes dock med sol och redan innan start sågs de första bivråkarna passera. Som vanligt ett stort minglarparty för skådare. Här blandades alla kategorier, från hårdskådare, kommunkryssare till vardagsskådare och allmänt fågelintresserade. Passerande fåglar artbestämdes av Klaus Malling Olsen, som entusiastiskt berättade om bivråkens artkaraktärer och de olika flyttvanorna för unga och vuxna bivråkar.

Ett varierat program bjöd på uppskattade föredrag av Staffan Ulfstrand, som gav ett 50 års perspektiv på svensk fågelfauna. Niklas Törnlund läste finstämd fågelpoesi ur sin nya bok "Allt beror på vingar" och Hans-Uno Bengtsson talade om fysik för fåglar och andra flygfän. Ett annorlunda sätt att betrakta fåglar.

Priser skänkta av sponsorer lottades ut. Allt till stöd för fågelskyddet på Sicilien och Malta. Sammantaget en mycket lyckad dag. Denna årgång bjöd för ovanligheten både på regn - och gott om bivråkar. Uppskattningsvis drygt 200.

 

På span efter bivråkar

SkOF:s ordförande Kenneth Bengtsson (t.h.) öppnar Bivråkens dag. T.v. Jesper Aspegren, konfrancier

Fysikern Hans-Uno Bengtsson (t.v.) förklarar hur fåglar upplever fysikens lagar

Fågelkonstnären Peter Elfman i full aktion