ANSER 2021-3


Omslagsfoto: Steglits. Foto: Göran Lenz.

 

 

ANSER utkom 1962-1973 under namnet Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening.
Redaktion: (e-post: Klicka på resp. namn.)

Kenneth Bengtsson (sammankallande)
Grönvägen 5 B, 232 32 ARLÖV
0702-661466

P-G Bentz (teknisk redaktör)
Pysslingevägen 3, 239 42 FALSTERBO
0708-561900

Staffan Åkeby (ansvarig utgivare)
Jularp 205, 243 93 HÖÖR
0705-553065

Mikael Arinder
Alvägen 32, 244 41 KÄVLINGE
0761-015732

Arne Ohlsson
Jägaregatan 106, 226 53 LUND
0702-179290

Richard Ottvall
Frostavallsvägen 325, 243 93 HÖÖR
0413-146435, 0705-642822